Oppdatering fra styret mai 2021

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Nytt styre for 2021 er på plass.
Dugnad avholdt 1. juni.

Pågående saker:

 • Drenering bak Rypevegen: Prosjektleder er engasjert, jobben ønskes utført iløpet av sommeren 2021.
 • Trampoliner: nytt oppdatert regelverk legges ut på hjemmesiden, epost er sendt ut.
 • Diverse enkeltsaker løses fortløpende.

Planlagte saker:

 • Utbedring av pipene og pipeviftene i blokkene: under planlegging.

Oppdatering fra styret februar 2021

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Pågående saker

 • Vannsjekk, oppfølging av vannsjekken vil nå starte, aktuelle beboere vil bli kontaktet.
 • Kontroll av brannslukningsapparater til beboere vil ta sted fredag 26.02, se egen mail.

Planlagte saker

 • Bytte av lås- og ringesystem for blokkene, planlagt utført iløpet av 2021.
 • Utbedring av pipene i blokkene.
 • Drenering Rypevegen, planlagt oppstart til våren.
 • Egen HMS kontroll av blokkleiligheter og rekkehus.Beboere vil få eget skriv og skjema til utfylling.
 • Styret starter med risikovurdering av borettslaget.

Oppdatering fra styret oktober 2020

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Pågående saker:

 • Drenering bak rekkehusene i Rypevegen; prosjektleder er funnet gjennom Bonord. Borettslaget er rådet å vente til over vinteren da dette vil være kostnadsbesparende samt sikrere med tanke på snøfall og frost. Vi bruker vinteren til å hente inn flere tilbud.
 • Byggesak, saken er fortsatt aktiv, vi har purret på svar fra advokat. Eventuelle nyheter angående saken vil bli publisert her.
 • Det er bestilt benker til grillhytten.
 • Sjekk av balkongdører og vinduer, styret har sendt ut mail angående bestilling av sjekk. Har du mangler eller feil med balkondør og vinduer, gi beskjed til styret.

Planlagte saker:

 • Vannsjekk utføres i høst, egen mail om info er sendt ut.
 • Bålplass/bålpit jobbes fortsatt med
 • Nytt nøkkelsystem i blokken iløpet av 2021.

Oppdatering fra styret september 2020

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Pågående saker:

 • Drenering bak rekkehusene i Rypevegen, vi jobber med å finne en kompetent prosjektleder. Så snart prosjektleder er funnet setter vi igang med jobben.
 • Byggesak, vi har vært i møte med advokat 07.09.20 og saken behandles videre av advokaten. Eventuelle nyheter angående saken vil bli publisert her.

Planlagte saker:

 • Vannsjekk (kontroll av vannrør) planlegges gjennomført høsten 2020.
 • Nytt nøkkelsystem i blokken iløpet av 2021.
 • Ny bålpit/bålplass til grillhytten slik at vi kan bruke grillhytten også på høsten og vinteren.
 • Benker til grillhytten som vil snekres fast langs veggen.

Styret vil si takk for frivillig arbeid vedrørende beising av grillhytten.
Takk til ungdom som klippet gresset i sommer.

Bruk «Mine sider» på bonord.no

Andelseierne oppfordres til å bruke Bonord-portalen for å få med seg relevant informasjon fra styret. Du må tillate elektronisk kommunikasjon. Tradisjonell e-postkommunikasjon som styret har drevet med i mange år vil snart opphøre. Brev delt i postkasser hører til forrige årtusen og foregår kun i unntakstilfeller, og aldri samme dag som det sendes info fra Bonord-portalen (dette av praktiske grunner: alle i styret har jobb og familie og ikke tid til å renne rundt borettslaget for å leke postbud…

Nettsida er sjeldnere oppdatert og vil inneholde kun informasjon av generell karakter.

Ingen betydelig fare for radon

Styret har undersøkt med kommunen om vi burde kartlegge radon i borettslaget. Det viser seg at Håpet ikke ligger i en risikosone. Styret har derfor vedtatt å ikke gjøre undersøkelser. Beboerne kan sjølsagt be kommunen om å måle radonmengde i sin bolig. Ta kontakt med Karina Dølerud i Tromsø kommune. Forresten har Statens strålevern utarbeidet en rapport i 2001 om kartlegging av radon i Tromsø kommune.